Što je u valovima

Galerija Bukovac, Cavtat

Što napraviti kad su radikalne pozicije već zauzete?

Autor teksta:
1/1/2009