Murga

Art radionica Lazareti

Susjedstvo na daljinu – Nova približavanja

Autor teksta:
15/9/2004

Murga je talog maslinova ulja sa dna staklene demižane u kojoj smo ga držali.

Ovdje prikazan proces njegova otapanja odraz je nelagode koje je probudio

jedan poziv...