Prequel

Studio Let 777, Dubrovnik

Radnja ovog filma prethodi onoj koju smo već gledali...

Autor teksta:
Luko Piplica
30/6/2012

Radnja ovog filma prethodi onoj koju smo već gledali...


Ovdje zemlja nestaje ispod ljudi koji nešto traže. 

Ukazuje se ogoljena struktura kamena.

Nestaje vrijeme. Potraga nailazi na samu sebe.

Još uvijek bez stvari koje bi ga opisale,

može li ovo biti bilo koje brdo na svijetu?