Crkva pohođenja Blažene Djevice Marije u Popovićima

Popovići, župa Gruda

Crkva je smještena izvan naselja s južne strane Jadranske magistrale, na lokalitetu zvanom Lug, zbog toga još ima titular Gospa od Zaluga. Zavjetna je crkva okolnih Konavoskih sela. Uz glavni oltar koji je posvećen Mariji i Elizabeti, postojala su dva bočna oltara; Sv Liberan i Sv. Vid. Crkva je longitudinalna građevina nadsvođena šiljatim gotičkim svodom. Nakon većih građevinskih zahvata koji traju s prekidima od 1997. godine rekonstruiran je nekadašnji oblik crkve, kao gotičke građevine, s “potrjemkom” ispred pročelja. U devetnaestom stoljeću crkva je produžena tako da je potrjemak inkorporiran u tijelo crkve, nakon građevinskih radova koji su završeni 2012. vraćen joj je raniji oblik.

3/2/2015

Proces obnove

Odsustvo pijeteta prema povijesnim žbukama uzrokovano je lakom dostupnošću industrijskih materijala, ali i nerazumijevanjem vrijednosti žbuke kao izvora povijesnog i tehničkog razumijevanja objekta. Proces obnove zapravo  u izvedbi mora biti i proces istraživania, spoznavanja i učenja,  ne smije biti samo kretanje prema idealno postavljenom projektu. Potrebno je u što većoj mjeri izbjeći brisanje tragova čak i kada je tkivo koje imamo pred sobom gotovo dezintegrirano.  

U povijesnim objektima izvorna vapnena žbuka  uvijek je dovršena kao oslik, čak i kada se radi o monokromnom intonaku,  ona predstavlja organski dovršetak zida.  Proces valorizacije dovodi tako do zabuna,odnosno obezvrjeđivanja žbukanih slojeva koji nisu oslikani.

Dvadeseto stoljeće je bilo pogubno za povijesne  žbuke.

Dok se je tijekom devetnaestog stoljeća najčešće događalo preslikavanje, prekrivanje ranijih slojeva žbuke i oslika, dvadeseto stoljeće ljušti sve žbukane slojeve do kamena unoseći nov i jeftiniji industrijski materijal u povijesne interijere,.

Taj proces, započet i na ovom objektu,  završio je srećom spašavanjem oslika u zoni svetišta.  Naime, svod crkvenog broda također je imao oslik iz razdoblja 19. st koji je predstavljao cjelinu s dekoracijom na trijumfalnom luku, a radilo se o iluzionističkom prikazu i kazetiranog svoda. stradao je prilikom sanacije pukotine u tjemenu svoda.

Sličan oslik još postoji u kapeli Male Gospe u Močićima.

.Zidni oslik na bočnim stranama apside izveden je u fresco tehnici i predstavlja izuzetan primjer barokne dokoracije. Zbog kvalitetno izvedenog fresco postupka od procesa žbukanja do procesa slikanja oslik je zadržao svježinu i snagu, iako je tijekom 19. stoljeća devastiran novim preslikom.


Prikaz florealne ornamentike  grade oblici koji se prirodno šire od dna apside oblikujući s lijeve i desne strane gotovo simetrične spiralne forme iz kojih se iznova nastavlja iduća cvjetna raskoš.

Kvaliteta oslika vidljiva je kroz toniranje različitih formi i bogatu paletu pigmenata (sijena, oker,

zelen zemlja, azurit, umbra, crveni željezni oksidi) te izrazitu crtačku gestu kojom su oblici izvedeni.

Slika11


Ništa manje zanimljiv je i oslik na trijumfalnom luku koji je nastao gotovo dvjesto godina kasnije, vapneno kazeinskom tehnikom, gdje prepoznajemo atiku i bogate zastore  koji je nadkriljuju.

Toje simboličan prikaz trijema pod kojim se susret događa.

PDF izvještaja za preuzimanje:
Gospa od Zaluga