Bez naziva

Umjetnička galerija, Dubrovnik

Za vrijeme performansa modeli su imali djelomično prikrivena lica, kao simbol prisutnosti i odsutnosti istovremeno.

Autor teksta:
1/1/2002

Performas kao izvedbena aktivnost omogućava aktivnu i živu intervenciju u prostoru. Ana Požar Piplica i Danica Franić izradile su gotovo skulpturalnu odjeću i postavile je u odnos sa stalnim galerijskim postavom u izuzetnom prostoru Umjetničke galerije u Dubrovniku.

Za vrijeme performansa modeli su imali djelomično prikrivena lica, kao simbol prisutnosti i odsutnosti istovremeno.